Príbeh o dvoch vlkoch pre víťazov

Príbeh o dvoch vlkoch pre víťazov

 

Jeden večer vzal starý Indián svojho vnuka a rozprával mu o bitke, ktorá prebieha vo vnútri každého človeka. Povedal mu, “chlapče, tá bitka v každom z nás je medzi dvoma vlkmi.“

Jeden je zlý. Je to zlosť, závisť, žiarlivosť, smútok, sebeckosť, hrubosť, nenávisť, sebaľútosť, falošnosť, namyslenosť a ego.

Ten druhy je dobrý. Je to radosť, pokoj, láska, nádej, vyrovnanosť, skromnosť, láskavosť, empatia, štedrosť, vernosť, súcit a dôvera.

Vnuk o tom všetkom premýšľal a po minúte sa opýtal, “A ktorý vlk zvíťazí?”

Starý Indián odpovedal: “Ten ktorého kŕmiš”