Tvoj rozum je „továreň na myšlienky“

Tvoj rozum je „továreň na myšlienky“

 

    Výrobu v tvojej továrni na myšlienky riadia dvaja majstri  „pán Víťazstvo“ a „pán Porážka“. Pán Víťazstvo riadi výrobu pozitívnych myšlienok. Špecializuje sa na vytváranie dôvodov, ktoré naznačujú, prečo niečo vieš, niečo dokážeš a niečo dosiahneš.

      Druhý majster, pán Porážka, vyrába negatívne a nepriaznivé myšlienky. Je expert na zhotovovanie dôvodov, ktoré uvádzajú, prečo niečo nezvládneš, prečo si slabí a neschopný.

     Ako pán Víťazstvo, tak pán Porážka sú veľmi poslušný. Obaja ťa poslúchajú a k ich inštruktáži stačí len tvoj nepatrný pokyn. Pokiaľ je signál pozitívny, dáva sa do práce pán Víťazstvo. Pri negatívnom pokyne vstupuje do akcie pán Porážka.

     Pokiaľ chceš vedieť, ako obaja majstri pracujú, urob si nasledujúci pokus. Najskôr si povedz: „Dnes je hrozný deň.“ To signalizuje pánovi Porážkovi, že má začať vyrábať fakty, ktoré dokážu, že máš pravdu. Vsugeruje ti, že bude zlé počasie, že obchody nepôjdu, že predajné kvóty klesnú, že tvoji spolupracovníci budú nervózni a že tvoj manželský partner bude mať zlú náladu. Pán Porážka je veľmi usilovný: v niekoľkých okamihoch ti všetko znechutí a pokiaľ to zapozoruješ, stane sa tvoj deň skutočne hrozný.

     Potom si skús povedať: „Dnes je krásny deň.“ Teraz sa dá do práce pán Víťazstvo. Vysvetlí ti, že je nádherný deň. Príjemné počasie, že je radosť žiť a že dnes zvládneš potrebnú prácu hravo. A ty skutočne zažiješ krásny deň.

     Zatiaľ čo pán Porážka hovorí, že pána Müllera ku kúpe ne nedotiahneš, pán Víťazstvo ti dokáže, že je to realizovateľné. Pán Porážka ťa presvedčuje, že stroskotáš, zatiaľ čo pán Víťazstvo ťa uisťuje, že budeš mať úspech.

    Čím viac práce pridelíš jednému z obidvoch majstrov, tým silnejšie sa bude snažiť. Pokiaľ dostane pán Porážka viac podnetov, stiahne nakoniec na svoju stranu celú myšlienkovú produkciu a tvoje myslenie sa postupne stane negatívnym.

    Prepusti pána Porážku! Nepotrebuješ ho! Predsa nechceš aby ti stále pripomínal, prečo niečo nevieš, prečo si neschopní, prečo musíš stroskotať a podobne. Pán Porážka ťa ku cieľu nedovedie!

    Naproti tomu pána Víťazstvo zamestnaj veľmi intenzívne. Požaduj po ňom, aby pracoval, ako náhle ťa čokoľvek napadne. Ukáže ti, ako môžeš byť úspešný.

    Urob tento krok smerom k úspechu. Je to základný, absolútne nevyhnutný krok. Ver sám sebe, ver, že môžeš mať úspech!

                                               

Preklad a prepis z knihy Myslete Velkoryse od David J. Schwartza.