Pasívny príjem 

    Predstav si peniaze, ktoré ti prišli na účet po x-tý krát (teraz, a ešte raz, a ešte raz,...), pretože si niekedy dávno zmenil spôsob myslenia a uskutočnil cielené ČINY. 

    Super recept na zbohatnutie za jeden deň nemám ani ja, nepodcenuj ale čo dokážeš za 5 rokov! Teraz sa ti pokúsim sa ukázať spôsoby ako dosiahnúť finančnú slobodu s námahou alebo bez, záleží len na tvojej odpovedi na otázku: Kedy chceš byť finančne slobodný a koľko ti stačí?? 

    Ako?? Zameraj svoju energiu a peniaze na budovanie AKTÍV, z ktorých ti prúdi peňažný tok do tvojej peňaženky. Vždy investujeme pre pasívne príjmy, v súlade s pravidlami života pre všetkých! 

    EVIDUJ a EVIDUJ!! Ľahko zistíš ako na tom si a kde ťa smerujú tvoje peniaze. Máš len dve možnosti, robia ťa finančne BOHATÝM alebo CHUDOBNÝM. Na tento účel používam zapisovanie do zošita(koľko, kedy, začo) a mesačne jeden hrací hárok z hry CASHFLOW 101 pre sumár. Tam jednoducho vyplním Hospodársku výsledovku(Príjmy/Výdaje) a Bilančnú rozvahu, kde po odčítaní Pasívny príjem - Celkový výdaj  zistím mesačný Cashflow. V prípade že prevyšuje moje celkové výdaje, splnil som úlohu a som finančne slobodný. Nič viac, stačí vybudovať kvalitné Aktíva. 

Hrací hárok z hry CASHFLOW 101 - anglická verzia. Práva vyhradené, preto slovenskú verziu publikovať nemôžem. 

ZDROJ: www.realestatepromo.com/cashflow101/images/scoresheet1.jpg

   

 Nevedomosť a odvaha, to sú dve charakteristické črty úspešných podnikateľov, preto konaj a uč sa jediným skutočným spôsobom pokus - omyl. Samozrejme to nejde bez neustáleho učenia, ale kľúčové sú činy. Keby spoločnosť Mircosoft chcela predávať dokončenú verziu operačného systému, do dnes by sme o nej nič nepočuli. 

 

 

 

Podstránky, teda možnosti ako ho získaš pridám..