Rodový statok

"Je zbytočné ovládnuť celí svet, keď nepochopím krásu, ktorú má v sebe živý kvet." Majk Spirit 

Táto časť je venovaná tomu podstatnému, vedomí toho že príroda je dokonalá  ZDOKONALUJ SVOJ ŽIVOTNÝ PRIESTOR!

Jeden známi mi povedal: Po každom ostane hovno, len po včele med..Ži svoj život ako včela!! 

 

Slovenský a Ruský web Anastasia: www.anastasia.sk/modules/pbboard/    

                                                             www.anastasia.ru/

 

Deklarácia môjho rodového statku (Projekt). Preklad a prepis z knihy V. Megre-ho ANASTA, ZVONÍCI CEDRY 2010. 

    Ja, občan Ruskej federácie, som sa zoznámil s filozofiou spôsobu života, ktorý je umelecký stvárnený v edícii kníh „Zvoníci cedry Ruska“. Myšlienka založenia rodového statku ma nadchla a presvedčila k jednaniu.

    Zadovážil som si na pustom mieste za mestom pozemok veľký jeden hektár s cieľom vytvoriť dokonalejší životný priestor pre moju rodinu, mojich potomkov a na pamiatku mojich predkov.

    Toto miesto som pomenoval „Rodový statok“. Na získanej pôde som založil sad, vykopal rybník, zaobstaral som si niekoľko včelích rodín a pestujem ovocie a zeleninu.

    Pôdu mám v pláne hnojiť výhradne prírodným hnojivom.

    Pokladám za pozitívnu tú skutočnosť, že mnohé rodiny, ktoré vlastní svoju pôdu a zvelebujú rodové statky okolo veľkých a malých miest, budú môcť plne zaistiť mestské obyvateľstvo ekologicky čistými produktmi a zlepšiť ekologickú situáciu v regiónoch.

    Pokladám za neprijateľné, že sa desiatky miliónov hektárov pôdy v našom štáte neobrába a zarastá burinou. Pritom nakupujeme v zahraničí 60% potravín, ktoré sú často nekvalitné a škodlivé pre človeka, obzvlášť pre deti.

    Myslím si, že daná situácia ohrozuje nielen potravinové bezpečie štátu, ale tiež ničí národy, ktoré žijú na jeho území.

    Myslím si, že v tejto situácii je nemysliteľné obviňovať vládu alebo kohokoľvek iného. Chyby sa dopustila celá spoločnosť, a to nielen nášho štátu. Ako dôsledok spoločenstva veľa štátov stojí na prahu sociálnych otrasov. Vo vzniknutej situácii by sa každý mal zamyslieť, čo konkrétne môže urobiť pre lepšenie už v najbližšej budúcnosti.

    Príklad štátov, ktoré vsadili na farmárske hospodárenie, ukázal neefektívnosť, dokonca zhubnosť tejto voľby. Farmári, ktorý sú zameraný na zisk z vypestovanej hospodárskej produkcie, vstupujú do vzájomného konkurenčného boja. Aby zvíťazili, musia používať jedovaté chemikálie, pestovať geneticky modifikované rastliny, a tak vytvárajú hrozbu ľudskému životu celých štátov.

    Na rodovom statku rodina žije, pestuje produkty pre vlastnú potrebu a potrebu svojich blízkych, ktorý žijú v meste. Teda rodina, ktorá žije na rodovom statku, má zásadne iný vzťah k pôde. Nadbytok potravín, ktorý vzniká na statkoch, bude mať významnú prevahu nad všetkými ostatnými, ktoré sa dodávajú do mestských obchodov.

    Prehlbujúca sa svetová kríza hrozí sociálnymi otrasmi v mnohých štátoch. Aby sme ju prekonali, potrebujeme celkom novú ideológiu života rodín, ktorá by bola ľudom zrozumiteľná. Práve taká ideológia je vyložená v knihách z edície „Zvoníci cedry Ruska“. Ich základnú koncepciu som prijal a rozhodol som sa pre vyššie uvedené kroky.

    Ako ukázala prax, nie vďaka finančnému dopingu, ale práve vďaka tejto ideológií si vedľa môjho rodového statku vzalo hektár pôdy viac ako sto rodín a zakladá svoje rodové statky, na ktorých sa rodia deti a žijú v dokonalejšom prostredí.

    Je mi známe, že vďaka tejto ideológii na rôznych miestach Ruska, Ukrajiny a Bieloruska už tisíce rodín budujú svoje rodové statky. Milióny rodín sú pripravené robiť to isté, ako náhle sa vytvoria priaznivejšie zákony. Mnohé rodiny plánujú založiť živnosť a pestovať poľnohospodársku produkciu.

    Plne podporujem úsilie vlády a prezidenta Ruské federácie, ktorá smeruje na vytvorenie priaznivých podmienok pre výstavbu nízkopodlažných domov v mimomestských oblastiach a prevody poľnohospodárskej pôdy rodinám. Myslím si, že tieto pozemky by nemali byť menšie ako jeden hektár, keďže na menšom pozemku nie je  možné vytvoriť relatívne dokonalý a seba obnovujúci sa ekosystém, malý podnik.

    Pokiaľ sa rodine pridelí pozemok nedostatočných rozmerov, osady okolo miest nebudú výrobcovia, ale premenia sa v konzumentov, ktorý len sťažia potravinovú, ekologickú a sociálnu situácia v štáte. Pokladám za nutné dôrazne požiadať vládu a prezidenta Ruskej federácie, aby zrýchlili práce v tomto smere a schválili potrebný zákon o rodovom statku.

    Obraciam sa na prezidenta a Kongres USA, na OSN a na všetky hlavy štátov, ktoré majú záujem o rozkvet svojho národa, s ponukou prehodnotiť a schváliť myšlienku vytvorenia rodových statkov, ako najefektívnejší projekt, ktorý pomôže ľudstvu prekonať globálnu ekonomickú krízu, a zabrániť ekologickej katastrofe a potravinovej kríze.

    Významná časť národov Ruska vníma projekt „Rodový statok“ ako národnú ideu. Nech sa stane medzinárodnou ideou a naše krajiny budú súťažiť v materializácii prekrásnej budúcnosti.

    Úprimné pochopenie tejto myšlienky, ktorej zverejnenie a podpora zo strany vlád rôznych krajín zastaví depresiu, ktorá narastá medzi ľuďmi. Začne nadšený, tvorivý medzinárodný proces.

    Tisíce ruských rodín už v praxi potvrdili  pozitívny vplyv projektu „Rodový statok“. Podobnú deklaráciu podpísalo viac ako 1.500 ruských rodín, ktoré už zakladajú svoje rodové statky. Zhromažďovanie podpisov pokračuje.

Prajeme veľa úspechov a nadšenia všetkým rovnako zmýšľajúcim ľuďom v tvorení prekrásneho prostredia pre život ich rodín na celom svete!

                                    Podpis zakladateľa (zakladateľov) rodovej osady.