Rodina

 

Fakt: 40% rodín sa rozpadáva a 80% je disfunkčných, kde je chyba?? možno v spôsobe života bez vlasti(1ha a viac vlastnej pôdy).   

   Novomanželia, ktorý založia svoj rodoví statok týmto spôsobom, nikdy neopustí láska, čo viac, časom bude pribúdať a vysvetľuje, prečo k tomu dochádza. „Keď sa muž pozerá na svoju ženu, podvedome ju stotožňuje so svojím veľkolepým statkom a so svojim dieťaťom, ktoré je potrebné porodiť na statku.“ A je to dôveryhodné. Pre každého človeka najlepším miestom na svete vždy zostáva jeho maličká vlasť. Najkrásnejším  a najlepším zo všetkých na svete bude pre neho jeho dieťa.